27 octombrie 2016

84 de candidați au aplicat pentru Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica

Un număr de 84 de candidați au aplicat pentru cele șase poziții de membru în Consiliul de Supraveghere al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară, a selectat compania TRANSEARCH Internaţional S.R.L. pentru a-l asista în acest proces de recrutare.
Până la finalul perioadei-limită de depunere a dosarelor, 20 octombrie 2016, au aplicat un număr de 84 de candidați la concursul de recrutare pentru cele șase poziții din Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica. Procesul de recrutare a fost lansat la data de 21 septembrie 2016.
„Avem 14 candidați pe loc pentru Consiliul de Supraveghere de la Hidroelectrica. 84 de specialiști s-au înscris la selecția organizată de Ministerul Energiei și vreau să le mulțumesc. Nimic nu poate fi schimbat fără hotărârea de a te lupta cu sistemul și cutumele lui. Ni s-a reproșat mereu că nu am schimbat oameni mai repede și mai brutal, dar o astfel de practică ar fi fost atât ilegală, cât mai ales lipsită de profesionalismul necesar. Faptul că avem 84 de candidați pentru Consiliul de Supraveghere de  la Hidroelectrica este un semn de speranță și o dovadă că în viitorul apropiat, influența nefastă a unor oameni care nu au făcut altceva decât să tragă sforile este pe sfarșite”, a declarat ministrul Energiei, Victor Grigorescu.
În urma procesului de selecţie, desemnarea membrilor în Consiliul de Supraveghere se face de către Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii, la propunerea acționarilor.
Hidroelectrica este cea de-a patra companie pentru care Ministerul Energiei a asigurat concursuri de recrutare în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Până acum au fost selectate Consilii de Supraveghere sau de Adminstrație pentru Complexul Energetic Oltenia, Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie S.A și S.C. Oil Terminal SA.
Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. este o societate pe acțiuni a cărui capital social este deţinut de statul român prin Ministerul Energiei în proporţie de 80,06% şi de „Fondul Proprietatea” S.A. în proporţie de 19,94%. Domeniul principal de activitate este producţia de energie electrică în hidrocentrale, vânzarea de energie electrică, realizarea de servicii de sistem pentru Sistemul Energetic Național. Compania are în componența sa un număr de 7 (șapte) sedii secundare, cu statut de sucursală, fără personalitate juridică, o filiala, Hidroelectrica SERV S.A. al cărei scop este asigurarea de servicii de reparații și o societate cu răspundere limitată cu sediul în Belgrad, Hidroelectrica Trading D.o.o. Belgrad, având ca obiect principal de activitate comercializarea energiei electrice.
La sfârșitul anului 2015, Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. a înregistrat o cifră de afaceri de 3.183.339.739 lei; numărul mediu de salariați era de 3.448 persoane, iar energia totală produsă a fost de 15.839.626 MWh/an.