Proiectul Strategiei Naționale a Hidrogenului și Planul de Acțiune pentru implementarea sa 2023 – 2030

ENSMOV Plus – proiectul prin care se oferă sprijin autorităților publice pentru obținerea eficienței energetice

Articolul 7 din Directiva privind eficiența energetică (DEE) solicită statelor membre să pună în aplicare o schemă de obligații în materie de eficiență energetică (EEOS) sau măsuri alternative pentru a atinge un obiectiv de economisire cumulativă a energiei pe o perioadă de obligație (în prezent 2021-2030). ENSMOV Plus este un proiect european de trei ani

Citeste in continuare.