31 mai 2023

ENSMOV Plus – proiectul prin care se oferă sprijin autorităților publice pentru obținerea eficienței energetice

Articolul 7 din Directiva privind eficiența energetică (DEE) solicită statelor membre să pună în aplicare o schemă de obligații în materie de eficiență energetică (EEOS) sau măsuri alternative pentru a atinge un obiectiv de economisire cumulativă a energiei pe o perioadă de obligație (în prezent 2021-2030).

ENSMOV Plus este un proiect european de trei ani al programului LIFE, lansat în decembrie 2022. Se bazează pe proiectul anterior ENSMOV pentru a oferi sprijin autorităților publice și părților interesate cheie în ceea ce privește punerea în aplicare a articolului 7 EED.

Activitățile și resursele dezvoltate de proiect vor acoperi întregul ciclu de politici, vor facilita schimbul de experiență și vor face cunoștințele și informațiile ușor de găsit și de utilizat. Proiectul va aborda atât probleme pe termen scurt, cât și cele concrete, precum și abordări strategice pe termen lung pentru îmbunătățirea eficienței politicilor de eficiență energetică. Provocările legate de îndeplinirea reformării din 2023 a EED și relația acesteia cu pachetul mai larg Fit-for-55 vor fi un punct cheie al proiectului.

Descarcă documentul