Ministerul Energiei organizează o dezbatere pe tema stadiului actual al sistemului energetic național

Ministerul Energiei organizează luni, 21 martie 2016, o dezbatere pe tema „Analizei Stadiului Actual” al sistemului energetic al României, document finalizat de echipa de proiect a noii Strategii Energetice a României la mijlocul lunii februarie, și a procesului de elaborare a Strategiei în sine. Evenimentul va avea loc la Centrul de Conferințe al Universității Politehnice București, începând cu ora 10.00. 

În cadrul dezbaterii vor vorbi despre stadiul actual al sistemului energetic național, precum și despre procesul de elaborare a Strategiei Energetice a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050, ministrul Energiei, Victor Grigorescu, doamna Secretar de Stat în Ministerul Energiei Corina Popescu, Vasile Iuga (Membru al Consiliului Director), Mihnea Constantinescu (Ambasador cu însărcinări speciale de securitate energetică), George Darie (Universitate Politehnica București) și Daniel Apostol (editorialist DeBizz și director editorial Economistul).
Discuțiile vor fi moderate de coordonatorul Strategiei Energetice a României și consilier al ministrului Energiei, Radu Dudău.
În cadrul întâlnirii vor fi abordate următoarele teme:

  • Puncte forte și provocări structurale ale sistemul energetic național.
  • Tendințe ale ultimilor ani în energia românească: producție, consum, import/export.
  • Factori globali de transformare ai sistemului energetic și tendințe de viitor: tehnologia, politicile climatice, geopolitica.
  • Tendințe probabile în dezvoltarea sistemului energetic românesc în orizontul de timp al Strategiei – riscuri și oportunități pentru România: reducerea emisiilor de carbon; creșterea energiei electrice în structura consumului total de energie (electro-mobilitate, creșterea ponderii energiei electrice în încălzire și răcire etc); problema integrării surselor variabile de energie regenerabilă în sistemului electroenergetic, cu asigurarea adecvanței sistemului; creșterea eficienței energetice; evoluția către rețele inteligente și transformarea consumatorului în prosumer.
  • Obiectivele strategice și acțiunile prioritare ale României în perspectiva anului 2030.

Printre invitații la dezbatere se numără membrii Consiliului Consultativ al noii Strategii Energetice a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050, membrii ai echipei de proiect, reprezentanți ai mediului academic și reprezentanți ai presei de specialitate.
„Analiza stadiului actual” constituie o radiografie a sistemului energetic românesc, fiind o actualizare a materialului publicat de fostul Departament pentru Energie în anul 2014. Documentul conține date și informații aduse la zi și relevă tendințele actuale ale sectorului energetic din România.
Forma actualizată a documentului „Analiza stadiului Actual” și „Angajamentele naționale și internaționale ale României în sectorul energetic” a fost finalizată la data de 15 februarie 2016, fiind rezultatul activității noii echipe de proiect care a beneficiat de consilierea specialiștilor din Consiliile Director și Consultativ ale Strategiei.
Demersul de actualizare a început în luna decembrie a anului 2015. Aceste documente vor întemeia cu date, informații și elemente de analiză etapele ulterioare de elaborare a Strategiei Energetice a României: analiza calitativă, respectiv modelarea cantitativă.