Amendamente la Legea 360/2013

„Ministerul Energiei intenționează să formuleze și să promoveze amendamente la Legea 360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei și de produse petroliere, astfel încât această lege să asigure:

  • atingerea, fără echivoc, a obiectivelor prevăzute de Directiva 2009/119/CE a Consiliului din 14 septembrie 2009 privind obligaţia statelor membre de a menţine un nivel minim de rezerve de ţiţei şi/sau de produse petroliere;
  • un cadrul de reglementare coerent, complet și acurat în materia constituirii și menținerii unui nivel minim de rezerve de tiției și de produse petroliere;
  • reglementarea drepturilor și obligațiilor Autorităţii Competente și operatorilor economici astfel încât să asigure desfășurarea relației între Autoritatea Competentă și operatorii economici care au obligația constituirii stocurilor într-o manieră profesionistă și lipsită de potențiale interpretări diferite, de către o parte sau alta, a prevederilor aplicabile în materia stocurilor de ţiţei și produse petroliere.

Plecând de la necesitatea formulării și promovării de amendamente la Legea 360/2013, prin prezentul document Ministerul Energiei supune consultării publice definițiile și principiile care sunt propuse a sta la baza modificării Legii 360/2013.
Invităm persoanele juridice interesate să transmită eventuale observații sau propuneri de definiții şi/sau principii care să stea la baza modificării Legii 360/2013.
Facem precizarea că prezenta consultare publică nu reprezintă o dezbatere publică în sensul Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă de elaborare a actelor normative, ci o etapă pregătitoare a elaborării efective a amendamentelor la Legea 360/2013 și supunerii acestora în dezbatere publică conform prevederilor legale.
Observațiile în raport cu definițiile şi principiile propuse prin prezentul document, precum și eventualele propuneri de definții şi/sau principii care să stea la baza modificării Legii 360/2013 pot fi transmise până la data de 15 martie 2016, la următoarea adresă de email: cabinet_aristotel.jude@energie.gov.ro
DEFINIȚII ȘI PRINCIPII CARE SUNT PROPUSE PENTRU A STA LA BAZA MODIFICĂRII LEGII NR. 360/2013