PROGRAM OPERAȚIONAL ASISTENTĂ TEHNICĂ – COD SMIS 2014 + 128139

Asigurarea sprijinului logistic, inclusiv cheltuieli de funcționare, necesare desfășurării activității OIE

pentru închiderea Axei Prioritare 4 din cadrul POS CCE 2007-2013

Numele proiectului: Asigurarea sprijinului logistic, inclusiv cheltuieli de funcționare, necesare desfășurării activității OIE pentru închiderea Axei Prioritare 4 din cadrul POS CCE 2007-2013
Denumirea beneficiarului: Ministerul Energiei  – Organismul Intermediar pentru Energie
Scopul și obiectivele proiectului:
Scop: Acordarea de sprijin pentru realizarea gestionării și implementării transparente și eficiente a Instrumentelor Structurale în procesul de închidere a Axei Prioritare 4 din cadrul POS CCE 2007-2013
Obiectiv specific: Îmbunătățirea cadrului și condițiilor optime pentru desfășurarea activității Organismului Intermediar pentru Energie necesare închiderii cu succes a Axei Prioritare 4 din cadrul POS CCE 2007-2013 prin asigurarea resurselor financiare necesare pentru plata chiriei și utilităților, spațiului de arhivă, funcționării autoturismelor și pentru achiziționarea de rechizite și consumabile necesare desfășurării activităților Organismului Intermediar pentru Energie
Rezultatele preconizate:

  1. Sprijin logistic pentru Organismul Intermediar pentru Energie în procesul de închidere a Axei Prioritare 4 din cadrul POS CCE 2007 – 2013 (chirie, utilități, funcționare autoturisme) asigurat până în anul 2021
  2. Materiale consumabile asigurate pentru personalul Organismul Intermediar pentru Energie implicat pentru închiderea Axei Prioritare 4 din cadrul POS CCE
  3. Asigurarea unui spațiu adecvat depozitării arhivei Organismului Intermediar pentru Energie

Valoarea totală: 1.754.844,04 lei cheltuieli totale, din care: 1.290.798,75 lei cheltuieli totale nerambursabile din FEN, 234.162,33 lei contribuție proprie și 229.883,06 cheltuieli totale neeligibile proiect
Data începerii și finalizării proiectului: 01 ianuarie 2018-31 octombrie 2021
Cod proiect: 2.1.106/04.10.2019; cod MySMIS2014: 128139
„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020”.

Anunț inițial de lansare:

Anunț de finalizare a programului: