POS CCE 2007 – 2013 – Axa prioritara nr. 4

SEPTEMBRIE 2019 – MINISTERUL ENERGIEI ANUNȚĂ PROIECTUL “ Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor salariale ale personalului Organismului Intermediar pentru Energie implicat în închiderea POS CCE 2007 – 2013 – Axa prioritară nr. 4”

Numele Proiectului: Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor salariale ale personalului Organismului Intermediar pentru Energie implicat în închiderea  POS CCE 2007-2013 – Axa prioritara nr. 4
Beneficiar: Ministerul Energiei  – Organismul Intermediar pentru Energie
Scopul și obiectivele proiectului:
Scop: Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane, care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului cu atribuții în gestionarea și controlul Fondurilor europene structural și de investiții (FESI)
Obiectivul specific: Sprijinirea sistemului de remunerare a personalului care lucrează în cadrul Organismului Intermediar pentru Energie în vederea închiderii POS CCE 2007-2013 – Axa prioritară nr. 4, în perioada ianuarie 2018 – octombrie 2021 (cu plata februarie 2018 – noiembrie 2021).
Rezultate preconizate: Sprijin asigurat pentru remunerarea personalului OIE cu atribuții în monitorizarea durabilității investițiilor realizate în cadrul proiectelor finanțate din Axa prioritara 4 – POS CCE 2007-2013
Valoarea totală: 8.920.807 lei cheltuieli totale, din care 7.572.034,51 lei cheltuieli totale nerambursabile din FEDR, 1.348.772,49 lei contribuție proprie
Data începerii și finalizării proiectului: 01 ianuarie 201831 octombrie 2021
Cod proiect: 3.1.105/16.07.2019; cod MySMIS2014: 128108
„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020”.
 

Anunț inițial de lansare:


 

Anunț de finalizare a programului: