Informații de interes public

Raport anual privind transparenta decizionala 2023

Raport anual privind transparenta decizionala 2022

HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc

În vederea creșterii gradului de informare și pregătire a populației, se prevede obligația ca autoritățile responsabile, precum și orice alte autorități şi instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale să publice, pe paginile de internet proprii, la loc vizibil, o legătură electronică – link către platforma națională de pregătire pentru situații de urgență «fiipregătit.ro».

Platforma Națională de Pregătire pentru Situații de Urgență – «fiipregătit.ro» a fost lansată de Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și a devenit sursa oficială de informare pentru a ajuta cetăţenii să înțeleagă mai bine riscurile şi pentru a-i informa asupra măsurilor de prevenire şi comportamentului pe care să-l aibă în diferite situaţii de urgenţă de amploare sau dezastru.

Decizia de obligativitate a publicării link-ului către platforma «fiipregătit.ro» vine ca urmare a intensificării situațiilor de urgență, atât pe plan internațional cât și pe plan local, în scopul creșterii gradului de informare și pregătire a populației, respectiv al facilitării accesului cetățenilor la surse oficiale de informare cu privire la măsurile de prevenire şi comportamentul pe care să-l aibă în diferite situaţii de urgenţă de amploare sau dezastru.

Actele normative care reglementează activitatea de informare publică:

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor publice

Anca Vandici
E-mail: comunicare@energie.gov.ro
Telefon: 0374496837

Rapoarte de activitate Legea 544/2001

Raport de activitate 2015 pentru Legea 52/2003

Lista de documente de interes public gestionate de Ministerul Energiei

Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Ministerului Energiei

Procedura de contestare a actelor administrative cu caracter normativ și individual

Structura organizatorică a Ministerului Energiei

Coordonate de contact și program de funcționare

  • Contact
  • Program de audiențe:
    Cabinet Ministru: Joi – între orele 9.00 și 11.00

Buget

Achiziții

Rapoarte de activitate

 

Stat functii valabil la 30-septembrie-2017