Unde vor fi strămutați oamenii

Amplasamentul pentru noua vatră de sat, gândită pentru strămutarea locuitorilor din Runcurel, este pe o suprafață de 20 de hectare din satul Telești, comuna Telești, județul Gorj. Conform Studiului Socio-economic realizat în anul 2012, în vatra noua nouă de sat se vor organiza activele comune sociale, religioase și culturale. Astfel, vor fi reconstruite: Școala cu clasele I-IV și grădinița din satul Runcurel, Biserica Ortodoxă din Runcurel (monument istoric), cimitirul ortodox din satul Runcurel.
Noua vatră de sat va îmbunătăți nivelul de trai al locuitorilor care vor opta pentru această soluție și va avea următoarele facilități: sistem de drenuri și de canale de protecție împotriva apelor meteorice și subterane; alimentare cu energie electrică; apă curentă; canalizare; drumuri de incintă și de acces; parcare; trotuare; spații verzi; acces la DN 67. Totodată, se reduce cu 35 de kilometri distanța până la Târgu-Jiu, orașul reședință de județ.
Comunitățile existente sunt organizate pe criteriul familial, ceea ce impune organizarea vetrei noi de sat pe acest criteriu al vecinătății.
Strămutările pe alte amplasamente decât vatra nouă de sat se vor face la solicitarea proprietarului, de regulă pe criteriul familial sau al aproprierii de unii membri ai familiei.
Relocarea se va face cu acordarea de despăgubiri financiare proprietarilor care se vor stabili acolo unde doresc, pe criteriile alese de ei. Valoarea despăgubirii va fi stabilită în conformitatea cu valoarea de înlocuire a imobilelor, calculată corelat cu suprafața acestora și cu punctajul acumulat în urma inventarierii. Din totalul de 153 de gospodării inventariate în satele Runcurel și Croici, la nivelul anului 2012, un număr de 49 de gospodării nu erau locuite. Numărul locuitorilor din gospodăriile recenzate și inventariate era, la nivelul aceluiași an – 2012 –, de 244 de persoane. Conform Studiului Socio-economic realizat, structura pe vârste a populației era următoare: 0-16 ani – 26%; 16-60 de ani – 63%; peste 60 de ani – 11%.
Complexul Energetic Oltenia a achiziționat cele 20 de hectare pentru a construi o vatră de sat, iar în cazul în care niciunul dintre locuitorii satului Runcurel nu dorește să fie strămutat aici, vatra de sat va fi folosită în viitor pentru alte zone care vor fi afectate de lucrări miniere. Niciunul dintre proprietarii expropriați în prima etapă, dintre cele 15 gospodării, nu a dorit strămutarea în noua vatră, ci a dorit relocarea.