Etapele exproprierii

Exproprierile conform HG 960/2015 vor respecta prevederile Legii 255/2010, în ceea ce privește procedurile și etapele procesului.
În ceea ce privește demararea întregului proces de expropriere, relocare și strămutare au fost întreprinse următoarele documente:

 • Planul de acțiune pentru relocare și strămutare pentru zonele care vor fi afectate de lucrări miniere situate în satele Runcurel și Croici, comuna Mătăsari, județul Gorj – aprobat și înregistrat cu nr.3098/01.02.2012;
 • Analiza recensământului populației, inventarierii activelor și a studiului socio-economic efectuate pentru zonele afectate ale satelor Runcurel și Croici, comuna Mătăsari, județul Gorj; (22.05.2012)
 • Raportul întocmit după încheierea etapei 6 Consultarea cu populaţia şi alţi deţinători de active din zona afectată conform Planului de acţiune pentru relocare şi strămutare pentru zonele care vor fi afectate de lucrări miniere situate în satele Runcurel şi Croici , comuna Mătăsari, judeţul Gorj, aprobat şi înregistrat cu nr.3098/01.02.2012; (01.06.2012)
 • Documentație strămutare vatra de sat Runcurel în comuna Telești (SF + PT) pentru o suprafață de 60 ha;
 • Documentație strămutare Biserica și cimitir în comuna Telești (SF +PT)
 • Hotărâre de Guvern nr.960/2015 – privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”; valoarea teren, potrivit HG, este de 15.488.828 lei, teren aflat în coridorul de expropriere 341,04 ha din care agricol – 230,24 ha și teren cu vegetație forestieră – 110,80 ha;
 • Consemnarea sumelor individuale – recipise de consemnare emise de CEC Bank SucursalaTg Jiu în cuantum de 15.488.828 lei;
 • Notificarea intenţiei de expropriere a imobilelor – nr.42649 /15 decembrie 2015;
 • Emiterea deciziei de expropriere – nr.4747 / 09 februarie 2016;
 • Numirea comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real – nr. 5667 /17 februarie 2016;
 • Emiterea de hotărâri ale comisiei – 56 de hotărâri care au fost comunicate  în original titularilor ;
 • Achiziția a 20 de hectare de teren pentru vatra de sat Telești și a unui teren de un hectar, adiacent cimitirului existent ;
 • Reactualizarea documentație pentru strămutarea vetrei de sat Runcurel în comuna Telești SF + PT, pentru suprafața de 20 de hectare în stadiul de obținere certificat de urbanism și avize ;
 • Încheierea unui Protocolul cu numărul 12580/09 aprilie 2015, între SC C.E. Oltenia și Arhiepiscopia Craiovei, privind lăcașele de cult și cimitirele care vor fi afectate de evoluția exploatărilor de lignit în care a fost stabilit amplasamentul și modalitatea de reconstrucție și strămutare a Bisericii și a cimitirului din Runcurel;
 • Verificarea dreptului de proprietate de către comisie și  transmiterea a 96 de convocări în vederea emiterii de hotărâri

În anul 2012 a avut loc, în cadrul procesului de expropriere, o etapă de consultare a populației. Consultarea cu fiecare familie și cu alți deținători de imobile a stabilit o serie de opțiuni în care aceștia se încadrează:

 • Strămutare individuală cu despăgubire valorică (relocare)
 • Strămutare în vetre de sat existente pe loturi încă neocupate
 • Strămutare pe vetre de sat existente care necesită extinderea acestora
 • Strămutare în localitățile reședință de județ din România ale moștenitorilor cu sau fără achiziția de teren
 • Strămutare pe terenuri puse la dispoziție de strămutat
 • Strămutare prin schimb de gospodărie prin cumpărarea de către SC C.E. Oltenia a gospodăriei alese pentru schimb
 • Strămutarea globală a unei vetre de sat cu identificarea zonei pentru reconstrucția vetrei de sat
 • Familii care solicită asigurare la schimb, în natură, a altor terenuri decât cel intravilan necesar reconstrucției gospodăriei.

Consultarea individuală a consemnat, de asemenea, orice alte informații relevante, cum ar fi numărul de decedați ai familiei înhumați în cimitirul care se va strămuta și opțiunea cu privire la strămutarea acestora, dar și alte solicitări ale proprietarilor.
Rezultatul consultărilor individuale a fost consemnat în scris în fișe de colectare a informațiilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului și ale anexelor sale. Aceste fișe de consultări au fost gândite pentru a asigura garanția respectării opțiunii făcute de proprietar prin semnarea lor de către titularii drepturilor reale. Consultarea cu alți deținători de active s-a efectuat în același timp cu consultarea populației afectate și a stabilit propunerile de soluții pentru refacerea activelor comune, culturale, religioase etc, corespunzător celor rezultate din consultarea persoanelor afectate. Operațiunea de consultare a fost efectuată de către angajații Departamentului Investiții, Biroul Strămutări, al Complexului.
Din totalul de 161 de imobile identificate au fost recenzate și inventariate 153, din care au fost consultate 144 de persoane fizice și un număr de 5 persoane juridice. Un număr de 16 proprietari persoane fizice consultate nu erau hotărâți la vremea respectivă asupra opțiunilor sau nu au dorit să răspundă decât după îndeplinirea altor solicitări formulate și prezentate în analiză , în speță angajarea unor membri din familie SC C.E. Turceni S.A.
Au fost consultați și alți proprietari de imobile, după cum urmează: Primăria comunei Mătăsari (proprietar al școlii, al grădiniței, al magazinului sătesc din satul Runcurel, dar și al cișmelei publice din satul Croici); Biserica Ortodoxă Română, reprezentată de Mitropolia Olteniei, pentru biserica ortodoxă monument istoric și cimitirul din satul Runcurel; Gorun Ion, reprezentantul S.C. Gorun Bar SRL, pentru un magazin din satul Runcurel; Buzărin Ion, reprezentantul Întreprinderii individuale, pentru un magazin din Runcurel; Drăgotoiu Ionică, reprezentantul S.C. TEDD Impex SRL, pentru un magazin din Runcurel; Dădălău Petre, reprezentant al S.C. ADIPED Impex SRL, pentru un magazin din Croici.
În urma consultărilor din 2012, a rezultat că 49 de persoane fizice doresc strămutarea în noua vatră de sat Telești, 25 de persoane fizice doresc strămutarea pe alte amplasamente, 54 de persoane fizice doresc relocarea, respectiv vânzarea imobilelor deținute, un număr de 4 persoane juridice doresc relocarea, respectiv vânzarea imobilelor deținute, o persoană juridică dorește strămutarea în vatra de sat Telești. Au fost înregistrate un număr 80 de cereri de strămutare în noul cimitir Telești a rudelor proprietarilor, înhumate în cimitirul din Runcurel. Obiectivele de interes comun, respectiv biserica și cimitirul din Runcurel, vor fi strămutate în noile amplasamente din localitatea Telești.
În ceea ce privește exproprierile făcute în baza HG 960/2015, acestea vor respecta procedurile de expropriere prevăzute în normele metodologice ale Legii 255/2010.