De ce se face exproprierea

Cariera Jilţ Nord aparţine Sucursalei Divizia Minieră Târgu Jiu din cadrul Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei. În vederea desfăşurării activităţii de extracţie a lignitului este necesară  ocuparea definitivă a unor suprafeţe de terenuri agricole, silvice și alte categorii de folosință aflate în proprietate privată, pe raza comunei Mătăsari, satele Runcurel și Croici.
Exploatarea lignitului din perimetrul de licență extins al Carierei Jilț Nord afectează satul Runcurel, acest lucru necesitând strămutarea imobilelor existente în zonă.
Pentru extinderea perimetrului de exploatare a Carierei Jilț Nord, este necesară strămutarea unor gospodării și a altor unități aflate în satul Runcurel (cimitir, biserică, școală), pe o nouă vatră de sat, în comuna Telești, sat Telești. Astfel, prin extinderea Carierei Jilț Nord, este necesară strămutarea a circa 110 gospodării și a celorlalte unități aflate în satul Runcurel pe noua vatră de sat amplasată și dotată conform legislației în vigoare (lotizare de 2.000 mp/lot, alimentare cu apă, gaze, energie electrică, canalizare, drumuri, trotuare, rigole etc).
Achiziţiile de terenuri s-au realizat pe bază de negociere cu proprietarii, în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind întocmirea programului şi desfăşurarea negocierilor pentru dobândirea folosinţei si accesul la terenurile pe care se efectuează activităţi miniere”, aprobat prin Ordinul ministrului Economiei şi Comerţului nr. 579/2005, care prevede modalităţile de achiziţie a terenurilor necesare activităților miniere, în conformitate cu prevederile Legii minelor nr. 85/2003.
Exproprierile se realizează în prezent în baza Hotărârii de Guvern 960/2015 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”. Această hotărâre a fost emisă în contextul în care negocierile pentru expropriere în baza Regulamentului CEO s-au desfășurat greu, proprietarii având pretenții financiare exagerate sau refuzând înstrăinarea proprietății.