Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2016 al Ministerului Energiei