Proiectul de Lege privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/ sau produse petroliere

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 10.05.2016, ora 17:00. În cuprinsul propunerilor, sugestiilor sau opiniilor trebuie să specifice articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, precum şi datele proprii de contact.
Metoda de calcul al echivalentului în țiței al importurilor de produse petroliere
Metoda de calcul al consumului intern
Metoda de calcul al echivalentului în ţiţei al importurilor de produse petrolier
Metodele de calcul al nivelului stocurilor minime deținute (I)
Metodele de calcul al nivelului stocurilor minime deținute (II)
Situaţii statistice ale stocurilor specifice
Legea privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere
Lege privind mentinerea si constituirea stocuri minime- expunere de motive