PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Prezentul anunţ este întocmit în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificarile şi completările ulterioare, în vederea primirii de propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ.
Prezentul Anunţ a fost postat astazi 26.10.2016 şi este afişat la sediul Ministerului Energiei din Splaiul Independenţei nr. 202 E, sector 6, București.
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei sus mentionată sau la urmatoarea adresă de email: regenerabile@energie.gov.ro, până la data de 4.11.2016, orele 14:00. În cuprinsul propunerilor, sugestiilor sau opiniilor trebuie să fie specificate articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, precum şi datele proprii de contact.
ANUNȚ
PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
STUDIU (RO)
STUDIU (EN)