Proiect de Hotărâre pentru stabilirea cotelor procentuale prevăzute la art. 177, alin. (34) si (35) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independenței, nr. 202E, sector 6, București sau la urmatoarea adresă de email: cabinet_aristoteljude@energie.gov.ro
Proiect de Hotărâre de Guvern pentru stabilirea cotelor procentuale prevăzute la art. 177, alin. (34) si (35) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare
Nota de fundamentare