Hotărâre privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la următoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 01.08.2016, ora 17:00.
Notă de fundamentare
Hotărâre privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.