HOTĂRÂRE pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei sus mentionată sau la urmatoarea adresă de email: regenerabile@energie.gov.ro, până la data de 14.12.2016, ora 14:00. În cuprinsul propunerilor, sugestiilor sau opiniilor trebuie să fie specificate articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, precum şi datele proprii de contact.
Anunț

HOTĂRÂRE pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2017
Notă de Fundamentare
Adresa ANRE