Hotărâre a Guvernului privind înscrierea unor terenuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrare Ministerului Energiei

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independenței, nr. 202E, sector 6, București sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 21.10.2016, ora 17:00.
Hotărâre a Guvernului privind înscrierea unor terenuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrare Ministerului Energiei
Nota de fundamentare
Anexa