Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru societatea Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.

Referitor la elaborarea proiectului Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru societatea Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A. aflat sub autoritatea Minsiterului Energiei.
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei sus mentionată sau la urmatoarea adresă de email: office.dgpapse@energie.gov.ro, până la data de 29.04.2016, orele 16:30. În cuprinsul propunerilor, sugestiilor sau opiniilor trebuie să specifice articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, precum şi datele proprii de contact.
Anunț
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.
Notă de fundamentare
Anexă – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016