Hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie la cariera Roşia de Jiu"

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 28.07.2017
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie la cariera Roşia de Jiu”.
Nota de fundamentare
Anexa