”Electric UP” – Se suplimentează lista proiectelor acceptate spre finanțare