România participă la lucrările Congresului Mondial al Petrolului