Guvernul a adoptat hotărâri pentru aprobarea unor bugete de venituri și cheltuieli