Întâlnire de lucru cu Barbara Pompili – ministrul Tranziției Ecologice din Franța