Activitate de prevenire a corupției la Uzina Termoelectrica Midia S.A.