22 august 2016

Status investiții

Până în prezent au fost depuse 5 cereri de finanţare, dintre care 3 au fost aprobate din anul 2014, si anume:

  • Cererea de finanțare pentru investiția ,,Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 4, de 330 MW, pe lignit” depusă de beneficiarul acestei investiții, Societatea Complexul Energetic Oltenia SA–Sucursala Electrocentrale Rovinari. Se solicită finanțare nerambursabilă în valoare de 92.291.215 lei (cca. 20,5 mil euro);
  • Cererea de finanțare pentru investiția ,,Ciclu combinat cu turbine pe gaz–CECC BRAZI ” aferentă beneficiarului S.C. OMV PETROM S.A. Se solicită fina nțare nerambursabilă în valoare de 408.595.325,69 lei (cca. 90,8 mil. Euro);
  • Cererea de finanțare pentru investiția ,,Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 7, pe lignit” depusă de beneficiarul acestei investiții, Societatea Complexul Energetic Oltenia SA – Sucursala Electrocentrale Ișalnița. Se solicită finanțare nerambursabilă în valoare de 33.556.675 lei (cca. 7,5 mil euro).

Se derulează discuții cu operatorii ale căror cereri de finanțare au fost aprobate, în vederea semnării ulterioare a contractelor de finanțare.
Stadiul celor 29 de investiții propuse inițial pentru a fi finanțate prin Planul Național de Investiții:

  • 2 investiții (RO-$-015, RO-$-25 ) – finalizate;
  • 1 investiție (RO-$-028) – în curs de implementare cu termen de execuție 2016;
  • 2 investiții (RO-$-018, RO-$-026) – în curs de implementare;
  • 5 investiții (RO-$-002, RO-$-003, RO-$-008, RO-$-024, RO-$-027) sunt în diferite faze de dezvoltare, amânate față de termenul menționat la început, dar fezabile pentru a se încadra în termenul-limită;
  • 1 investiție (RO-$-021) – pregătirea proiectului în curs
  • 18 inevstiții (RO-$-001, RO-$-004, RO-$-005, RO-$-006, RO-$-007, RO-$-009, RO-$-010, RO-$-011, RO-$-012, RO-$-013, RO-$-014, RO-$-016, RO-$-017, RO-$-019, RO-$-020, RO-$-022, RO-$-023, RO-$-029) au fost anulate de beneficiari;

 

No
 
Operator Companie Anul inceperii investitiei* Statusul investiției
 
RO-$-001
 
SEB   – CET București Sud ELCEN 2014 Beneficiarul a anulat această investiție de 400 MW, din cauza constrângerilor pieței de energie electrică.
Beneficiarul prevede o altă investiție pentru anul 2017.
RO-$-002 SEB – CET Grozăvești ELCEN 2014 Întârziate – investițiile trebuiau să înceapă în 2016. Beneficiarul intenționează să solicite finanțare PNI în anul 2016.
RO-$-003 Titan Ecopower Titan Ecopower 2014 Investiție în întârziere
RO-$-004 CE Turceni CE Turceni 2015 Investiție anulată
RO-$-005 CE Rovinari CE Rovinari 2013 Investiție anulată
RO-$-006 SE Galați SE Galați 2015 Investiție anulată
RO-$-007 Power Plant
Fagaras
PP Făgăraș 2013 Investiție anulată
RO-$-008 ELCEN ELCEN 2015 Această investiție este în curs de evaluare de către societatea mixtă “Fantanele Gas Power” (un consorțiu format din Marubeni Corporation și Electrocentrale Titan SA – soccesorul legal al Elcen, în urma procesului de divizare al companiei).
RO-$-009 CET Govora CJ Vâlcea 2013 Investiție anulată
RO-$-010 CTE Deva SC Deva 2013 Investiție anulată
RO-$-011 ADREM ADREM 2013 Investiție anulată
RO-$-012 International Recycling CL Timișoara 2013 Investiție anulată
RO-$-013 Energy Cogen -Făgăraș Energy Cogen 2013 Investiție anulată
RO-$-014 Energy Cogen -Săvinești Energy Cogen 2013 Investiție anulată
RO-$-015 CCCC Brazi PETROM 2009 Investiție finalizată în August 2012.
Cerere de finanțare depusă și aprobată în 2014.
Contractul este în circuitul de avizare.
RO-$-016 Brăila Power Brăila Power 2014 Investiție anulată
RO-$-017 Ecogen Ecogen 2013 Investiție anulată
RO-$-018 Amonil Amonil 2014 Investiție începută în trimestrul trei din 2009.
Beneficiarul intenționează să depună cererea de finanțare în 2016.
RO-$-019 SC CET SA Brăila CL Brăila 2013 Investiție anulată
RO-$-020 SE Ișalnița CE Craiova 2015 Investiție anulată
RO-$-021 SE Craiova II CE Craiova 2016 Pregătirea proiectelor este  în curs de elaborare.
RO-$-022 SC Paroșeni SC Paroșeni 2014 Investiție anulată
RO-$-023 Vilcet Vilcet 2013 Investiție anulată
RO-$-024 CE Turceni CE Turceni 2015 Investiție plănuită să înceapă în al doilea trimestru din 2016.
Beneficiarul intenționează să solicite finanțare PNI în trimestrul al treilea din 2016.
RO-$-025 CE Rovinari CE Rovinari
(Complexul Energetic Oltenia)
2013 Investiția a fost începută în trimestrul trei din 2010 și a intrat în exploatare comercială în ianuarie 2015.
Cererea de finanțare a fost depusă și aprobată în 2014.
Contractul de finanțare a fost încheiat.
RO-$-026 CE Rovinari CE Rovinari 2014 Investiție începută în trimestrul doi din 2014.
Cererea de finanțare pentru beneficiarul PNI este în curs de finalizare.
RO-$-027 SE Mureș-CTE Iernut Romgaz 2014 Proiectul se află în etapa de dezvoltare.
Cererea de finanțare pentru beneficiarul PNI este în curs de finalizare.
RO-$-028 SE Ișalnița CE Craiova
(Complexul Energetic Oltenia)
2013 Investiție începută în al doilea trimestru din 2010
Cererea de finanțare a fost depusă și aprobată în 2014.
Contractul de finanțare a fost încheiat.
Proiect în curs de implementare, cu execuție finală în anul 2016.
RO-$-029 CET Arad CL Arad 2013 Investiție anulată

* anul de începere a investiției, așa cum a fost prevăzut în Aplicația trimisă de România în conformitate cu art. 10c alin. (6) al Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European. În cazul în care Investiţia nu se realizează în intervalul de timp planificat, aceasta poate fi transferată în anii următori. Un astfel de transfer este permis doar de două ori.