5 ianuarie 2024

Stadiul proiectului Tarnița-Lăpuștești

În luna octombrie 2023, SAPE S.A. a lansat procedura de achiziție a Serviciilor de elaborare a Studiului de Fezabilitate şi Documentație tehnico-economică aferente obiectivului de investiții Centrala hidroelectrică cu acumulare prin pompaj (CHEAP) Tarnița – Lăpuștești. La solicitarea potențialilor ofertanți, în vederea pregătirii documentației conform legislației în vigoare, termenul a fost prelungit cu o perioadă de 23 zile până la data de 27.12.2023, ora 15:00. La acestă procedură s-au înscris 15 ofertanți, inclusiv unele dintre cele mai mari companii de profil din lume.

În data de 27.12.2023, portalul de achiziții publice a afișat mesajul „Această procedură a fost anulată automat deoarece la data limită de depunere a ofertelor nici unul din ofertanții înscriși nu a criptat oferta financiară/sau nu a răspuns la toți factorii de evaluare electronici, după caz”. Astfel, procedura a fost anulată. A contat și perioada de depunere, luna decembrie fiind un interval cu o capacitate limitată de implicare a companiilor.

Sebastian Burduja, ministrul Energiei: „Orice proiect major întâmpină și provocări. Am constatat un interes semnificativ din partea marilor companii de profil, însă – din păcate – acesta nu s-a materializat prin oferte conforme, la acest moment. Au fost primite, totodată, peste 70 de solicitări de clarificări, care au vizat atât posibila prelungire a termenului de depunere, cât și clauzele contractuale. O parte au fost deja acceptate. Am dispus reluarea de urgență a procedurii de achiziție a documentației tehnico-economice, luând în calcul toate clarificările primite în prima etapă. Suntem încrezători ca reluarea procedurii se va face la începutul săptămânii viitoare, cu o documentație de atribuire îmbunătățită, care va ține cont de solicitările mediului privat. Asta va crește șansele derulării cu succes a procedurii, care va avea un termen inițial de 30 de zile. Proiectul Tarnița-Lăpuşteşti trebuie să meargă înainte și va merge înainte, în cel mai rapid ritm posibil. Este cea mai importantă investiție pentru echilibrarea sistemului energetic național, iar oportunitatea realizării lui este confirmată de experți reputabili din sectorul energetic. Încurajăm toți posibilii competitori să se implice în procedura de ofertare și să depună oferte complete și conforme, în termenele prevăzute de lege”.