Solutionarea alternativa a litigiilor

Solutionarea alternativa a litigiilor 

Compartimentul pentru Soluționarea alternativă a litigiilor

Tel.:0374 496 819

E-mail:sal.ue@energie.gov.ro

Prezentare departament 

Rolul Ministerului Energiei 

Ministerul Energiei este desemnat prin lege, să îndeplinească calitatea de autoritate competentă în domeniul soluționării alternative a litigiilor, precum şi ca punct unic de contact cu Comisia Europeană.

Structura de specialitate responsabilă cu îndeplinirea funcţiilor aferente este Compartimentul pentru Soluționarea Alternativă a Litigiilor (SAL), din cadrul Direcției Generale Juridice și Relații Instituționale.

Atribuțiile principale în calitate de autoritatea competentă:

 • evaluează, în special pe baza informaţiilor primite, dacă entităţile de soluţionare a litigiilor care i-au fost notificate pot fi considerate drept entităţi SAL conform Ordonanţei nr. 38/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 • stabileşte, o listă a tuturor entităţilor SAL care i-au fost notificate şi care îndeplinesc condiţiile legii;
 • notifică lista entităţilor SAL și a modificărilor acesteia către Comisia Europeană;
 • contactează entitatea SAL, indicând cerinţele legale pe care aceasta nu le îndeplineşte, solicitându-i să asigure de îndată respectarea acestora;
 • elimină entitatea SAL din listă atunci când nu îndeplinește cerințele și nu se conformează acestora, conform legii;
 • monitorizează schemele de formare stabilite de entităţile SAL.

Atribuțiile principale în calitate de punct unic de contact cu Comisia Europeană:

 • informează Comisia Europeană cu privire la entităţile SAL;
 • transmite Comisiei Europene rapoarte privind evoluţia şi funcţionarea entităţilor SAL.

Ce este o entitate SAL?

În România, entitatea de soluţionare alternativă a litigiilor (entitate SAL) este o structură care oferă soluţionarea unui litigiu printr-o procedură SAL şi care poate funcţiona exclusiv în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în cadrul unei autorităţi publice centrale sau a unei autorităţi administrative autonome cu responsabilităţi în domeniul protecţiei consumatorilor.


Care sunt entitățile SAL din România?
1. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 

Direcția de soluționare alternativă a litigiilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor are competența să soluționeze alternativ litigii naționale și transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzări sau din contractele de prestări servicii încheiate cu un comerciant care desfășoară activități în România, în sectoarele de activitate în care ANPC este competentă.

Date de contact ANPC, Direcția de soluționare alternativă a litigiilor

Adresa: Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod postal 011865

Tel: 021.307.67.69

Fax: 021.314.34.62

E-mail: dsal@anpc.ro

Adresă web: https://anpc.ro/articol/935/ce-inseamna-sal


2. Entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Financiar Nonbancar – SAL-FIN

SAL-Fin este o structură creată în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară cu scopul de a permite consumatorilor să apeleze gratuit la un mecanism de soluționare alternativă a litigiilor din domeniul financiar nonbancar (asigurări-reasigurări, piaţa de capital, sistemul pensiilor private).

Date de contact SAL-FIN

Adresa: București, Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti

Tel. Verde gratuit: 0800 825 627

Număr apelabil din afara României: +40.21.668.12.08

Fax: 021.659.60.51 sau 021.659.64.36

E-mail:  office@salfin.ro

Adresă web: http://www.salfin.ro/

Lista entităţilor SAL, la nivel european poate fi accesată și pe platforma europeană de soluţionare online a litigiilor(SOL), site oficial al Comisiei Europene în limba română:

 Cadrul legal :

 • Ordonanţa nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, cu modificările și completările ulterioare;
 • Directiva nr. 2013/11/UE privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum);
 • Regulamentul nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului („Regulamentul privind cooperarea în materie de protecţie a consumatorului”), cu modificările ulterioare, în vigoare de la 09 decembrie 2004 până la 16 ianuarie 2020, fiind abrogat şi înlocuit prin Regulamentul nr. 2394/2017;
 • Regulamentul nr. 2394/2017 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004, cu modificările ulterioare.