6 octombrie 2016

Situația economico-financiară a Societății de Reparații și Servicii Hidrotehnice SSH Hidroserv SA, societate cu capital 100% Hidroelectrica SA, societate de stat