14 iunie 2021

Secretarul de stat Dan Drăgan a participat la Reuniunea Ministerială pentru Energie a Uniunii pentru Mediterană

În marja parteneriatului, dialogului regional și cooperării dintre țările mediteraneene, pentru a avansa către sisteme energetice neutre din punct de vedere climatic în regiune, astăzi, 14 iunie 2021, a avut loc, în format VTC, reuniunea miniștrilor din domeniul energiei, în cadrul căreia a fost adoptă noua Declarație ministerială prin care țările partenere intenționează să promoveze, în comun, tranziția către o redresare durabilă post-Covid-19, în conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), cu obiectivele Acordului de la Paris privind mediul și schimbările climatice.
Conferința a fost co-prezidată de E.S. d-na Hala Zawati, ministrul energiei și resurselor minerale al Regatului Hașemit al Iordaniei, și de E.S. d-na Kadri Simson, comisarul pentru energie al Uniunii Europene, în prezența E.S. dl. Nasser Kamel, secretar general al Secretariatului Uniunii pentru Mediterana (UpM), găzduită de E.S. domnul João Pedro Matos Fernandes , ministrul mediului și al acțiunilor climatice al Republicii Portugheze.
România, a fost reprezentată  de către, domnul Dan Dragoș DRĂGAN, secretar de stat.
În intervenția avută, domnia sa a subliniat faptul că: țara noastră contribuie activ la consolidarea securității energetice regionale și sprijină pe deplin eforturile de promovare a unei abordări comune a statelor membre din Europa Centrală și de Sud-Est în promovarea obiectivelor energetice strategice. Cooperarea, ca principiu de bază al politicilor energetice, trebuie să fie principalul obiectiv al depășirii provocărilor energetice la nivel regional, cu un impact potențial asupra planului european extins. Asigurarea neutralității în tranziția energetică este importantă pentru România, susținând gazul natural ca și combustibil complementar, important pentru tranziția de la cărbune la resurse mai puțin poluante. Diversificarea surselor de energie, a furnizorilor și a rutelor rămâne esențială, pe lângă finalizarea pieței noastre interne de energie și construirea unei infrastructuri energetice adecvate și adecvate”.
Gazele naturale (împreună cu resursele de energie regenerabilă), vor juca un rol important în reducerea emisiilor și în tranziția către decarbonizare.
”Solidaritatea și încrederea sunt elementele cheie și avem datoria, în calitate de factori de decizie politică, să ne construim activitatea viitoare pe baza acestor două principii-cheie” a mai subliniat demnitarul român.