26 septembrie 2023

Sebastian Burduja, ministrul energiei: „Suntem obligați să accelerăm cel mai important proiect energetic pentru următorii ani, proiectul strategic Interconector de Înaltă Tensiune în Curent Continuu (HVDC)”

Sebastian Burduja, ministrul energiei, a continuat ieri și astăzi seria întâlnirilor cu reprezentanții conducerii companiilor Transelectrica, Taqa, Meridiam, Fluor și E-Infra în cadrul colaborării pentru realizarea proiectului strategic Interconector de Înaltă Tensiune în Curent Continuu (HVDC) 5000 MW de pe teritoriul României, pe coridorul magistralei de gaz BRUA și a viitoarei magistrale Tuzla-Podișor.

În timpul întâlnirii, grupul de lucru a prezentat progresul semnificativ realizat și pașii concreți ce vor fi făcuți în perioada imediat următoare pentru implementarea cu succes a proiectului, concluzionând asupra principalelor direcții de urmat. Calendarul de implementare a proiectului continuă cu încheierea unui acord de cooperare între părți în vederea realizării studiului de fezabilitate necesar.

Sebastian Burduja, ministrul energiei: „Este probabil cel mai important proiect energetic pentru România următorilor ani și suntem obligați să îl accelerăm, având în vedere obiectivul pe care mi l-am asumat: România, pilon de dezvoltare și securitate energetică pentru întreaga regiune. Mai mult, proiectul este vital pentru modernizarea rețelei de transport a energiei electrice a României și va asigura evacuarea cantităților semnificative de energie electrică ce vor fi generate în urma finalizării investițiilor strategice ale României în Unitățile 3 și 4 ale Centralei Electrice Nucleare de la Cernavodă, precum și în proiectele eoliene offshore și onshore din zona Dobrogea. În plan internațional, proiectul contribuie la consolidarea integrării pieței regionale și europene de energie și creșterea securității alimentării consumului din zona de sud-est a Europei, susținând creșterea posibilităților de export a energiei electrice către țările vecine”

Pentru statul român, asigurarea securității și independenței energetice reprezintă obiectivul esențial, în contextul riscurilor de securitate din regiune, în acord cu obiectivele europene în domeniul energiei și schimbărilor climatice. România face progrese concrete pentru îndeplinirea principalelor obiective asumate în cadrul noii politici energetice și climatice asumate la nivelul Uniunii Europene pentru anul 2030 și pentru perspectiva anului 2050. Aceste obiective au rolul de a asigura în mod eficient tranziția sectorului energetic românesc către producția de energie curată. În contextul extinderii rapide a capacităților de producție la nivel european, consolidarea și stabilizarea sistemului energetic devin esențiale.