31 mai 2024

Sebastian Burduja, ministrul energiei, a semnat contractul de finanțare pentru alimentarea cu gaz a Centralei Mintia. Sprijinul Ministerului Energiei este de aproape 7 milioane euro

Sebastian Burduja, ministrul energiei și Ion Sterian, director general al SNTGN Transgaz SA, au semnat un contract de finanțare pentru construirea conductei de transport gaze naturale în vederea alimentării Centralei Mintia, din județul Hunedoara. Conducta va alimenta și alți consumatori industriali și, de asemenea, consumatori casnici.

Proiectul are o valoare totală de 300.688.749,27 lei (60.429.017,71 euro), iar valoarea finanțării din Fondul pentru modernizare este de 33.970.205,58 lei (6.826.947 euro).

Amplasarea lucrărilor pentru conducta de transport gaze naturale pentru alimentarea Centralei MINTIA este în extravilanul și în intravilanul comunelor Sântămăria Orlea, Bretea Română, Băcia, Cârjiți, Vețel și orașele Călan, Hunedoara, Deva, pe o distanță totală de 56,5 km.

Sebastian Burduja, ministrul energiei: „Este un pas înainte pentru ca în 2026 această centrală să fie pusă în funcțiune. Asigurăm practic materia primă, gazul, pentru centrală. Este un proiect grandios, cea mai mare centrală pe gaz din Europa – 1.700 MW putere instalată. Acest proiect înseamnă pentru români locuri de muncă, vorbim de peste 1.200 de locuri de muncă pe perioada construcţiei centralei, vorbim de o energie sigură produsă în bandă, vorbim de cea mai eficientă centrală din Europa, cu un randament de 64% şi, deci, de un sprijin substanţial pe care România îl primeşte pe traiectoria de tranziţie verde şi de înlocuire a cărbunelui din mixul energetic cu gaze naturale, o resursă strategică la care România are acces. Acest demers se subscrie angajamentului meu pentru salvarea locurilor de muncă din Valea Jiului și pentru renașterea sectorului energetic în zonă. Am mai spus și reiterez, nu vom lăsa pe nimeni în urmă.”

Ion Sterian, director general al SNTGN Transgaz SA: „Prin semnarea contractului de finanțare din Fondul pentru Modernizare, respectiv proiectul de investiții Conductă de transport gaze naturale pentru alimentarea Centralei Mintia (cuprinzând alți consumatori industriali și casnici), cu toate că asigură doar 11 % din valoarea investițională, Transgaz își reafirmă angajamentul ferm de a continua demersurile pentru obținerea de finanțări nerambursabile în scopul implementării programului strategic de investiții în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale. La o capacitate de 1700 MW, cu un consum anual de 2,5 miliarde mc de gaz, Centrala de la Mintia, devine practic, cel mai mare consumator de gaze naturale din țara noastră și va contribui semnificativ la creșterea consumului de gaze naturale al României. La acest gazoduct se vor racorda toate unitățile administrativ-teritoriale traversate de acesta, contribuind astfel la dezvoltarea economică a regiunii și la creșterea standardului de viață al comunității. Și prin această investiție, Transgaz continuă să contribuie la dezvoltarea sustenabilă a economiei naționale, prin valorificarea superioară, în interiorul țării, a gazului care urmează să fie extras din perimetrele offshore din Marea Neagră, la creșterea și consolidarea securității energetice naționale, regionale și europene.”

Proiectul ”Conductă de transport gaze naturale pentru alimentare Centrala Mintia” cu sprijinul Ministerului Energiei a fost declarat, proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale, prin HG nr. 129/2023. SNTGN Transgaz SA a depus, prin Ministerul Energiei, un număr de 12 proiecte pentru extinderea și modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale fiind aprobate, până în prezent, patru proiecte pentru a fi finanțate din Fondul pentru modernizare.

Fondul pentru Modernizare (FM) este constituit din veniturile obținute prin licitarea pe piață a 2% din certificatele de emisii de gaze cu efect de seră (GES) la nivelul UE, pentru perioada 2021-2030, România având alocat un procent de 11,98%, ce reprezintă un buget de peste 15 miliarde euro care poate fi utilizat până în anul 2030.