Scheme de ajutor de stat

Anunt consultare publica / 23.11.2023

 Privind Schema de ajutor de stat având ca obiectiv exceptarea unor categorii de consumatori finali industriali electro-intensivi de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

 În urma adoptării de către  Comisia Europeană a ”Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului si energie” (CEEAG, 2022) au fost stabiliți  parametrii de analiză a compatibilității ajutoarelor de stat acordate în domeniul mediului și energiei. Noile orientari asigură alinierea la obiectivele și țintele importante ale UE stabilite în Pactul verde european și la alte modificări recente aduse reglementărilor din domeniile energiei și mediului și țin seama de importanța sporită a protecției climei.

 Având în vedere solicitările exprimate de asociațiile și patronatele din sectoarele industriale energo-intensive pentru prelungirea ajutorului acordat sub forma exceptării unor consumatori finali de la aplicarea Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, pusă în vigoare actualmente de HG 495/2014 cu modificările și completările ulterioare și în vederea armonizării legislației actuale cu noul CEEAG, Ministerul Energiei anunță lansarea spre consultare publică a noii Scheme de ajutor de stat având ca obiectiv exceptarea unor categorii de consumatori finali industriali electro-intensivi de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

 Perioada de consultare publică este de 30 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul Ministerului Energiei.

Persoanele sau entitățile interesate vor putea formula observații și propuneri, care vor fi transmise la adresa de e-mail: fonduri.europene@energie.gov.ro.

Anunt / 27.04.2023

“Având în vedere modificărilor aduse OUG nr. 138/2022 prin emiterea OUG nr. 29/2023, vă aducem la cunoștință faptul că, termenul pentru evaluarea cererilor depuse până la data de 31.03.2023 va începe să curgă începând cu data de 01.06.2023, pe baza documentațiilor depuse/ completate până la data de 30.05.2023.  În aceste condiții vă solicităm ca pentru cererile depuse până la data de 31.03.2023 conform OUG nr. 138/2022, să depuneți la adresa de email schemaets@energie.gov.ro toate documentele care trebuie să însoțească respectiva cerere până la data de 30.05.2023.

Pentru perioada 2023 – 2030, termenul de depunere a cererilor de emitere a acordurilor anuale de finanțare conform OUG nr. 138/2022 cu modificările și completările ulterioare, însoțite de toate documentele aferente va fi data de 31 mai a fiecărui an.”

ATENȚIE! - În atenția solicitanților de ajutor de stat conform schemei instituite prin OUG 138/2022 / 20.03.2023

1. Conform prevederilor OUG 138/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul energiei, cererile de emitere a acordului anual de finanțare, însoțite de toate documentele  justificative, vor fi transmise până la data de 31 martie 2023.

 Solicitanții cu statut de întreprindere mare vor depune situațiile financiare aferentei anului fiscal 2022 pana la data de 31.05.2023.

Modalitatea de transmitere: Solicitanții vor transmite cererile, împreună cu documentele justificative, în format electronic, la adresa de email: schemaets@energie.gov.ro  sau în format fizic.

2. Vă informăm faptul că Ministerul Energiei a inițiat modificarea și completarea OUG nr. 138/2022 în sensul modificării termenului de depunere a cererilor de emitere a Acordului anual de finanțare de la 31 martie la data de 31 mai ale fiecărui an.

Propunerea de modificare, publicată pe site la data de 17 martie a.c., poate fi consultată la următorul link:  Ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul energiei – Ministerul Energiei (gov.ro)


Informatii cereri / 13.10.2022

Cererile se vor depune în format electronic la adresa de email: schemaets@energie.gov.ro


Schema a carei aplicabilitate a incetat conform OUG 81/2019

Schema de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice (OUG 81/2019) Raportari Schemă de ajutor de stat privind exceptarea unor consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din resurse regenerabile de energie (H.G. nr. 495/2014)  
Legislație Date contact: Tel: 0374.496.832  E-mail: infohg495@energie.gov.ro  
Raportări