25 martie 2022

Schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă se prelungește până în 2033

Guvernul, la propunerea ministerului Energiei, a aprobat astăzi Hotărârea pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă.
Schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă instituie un mecanism transparent prin care se urmăreşte acoperirea diferenţei dintre costul producerii energiei în cogenerare de înaltă eficienţă şi preţul de vânzare al acesteia. Prin Hotărârea adoptată astăzi s-au realizat o serie de modificări importante, care au fost deja aprobate de Comisia Europeană.
Modificările introduse prin Decizia C(2021) 9774, care se regăsesc în proiectul de hotărâre adoptat se reglementează, printre altele, următoarele:
          extinderea bugetului estimat al schemei cu 11,148 miliarde lei (în jur de 2,254 miliarde euro). Bugetul este crescut de la 10,735 miliarde lei (în jur de 2,169 miliarde euro) la 21,883 miliarde lei (în jur de 4,421 miliarde euro), pentru a oferi sprijin financiar beneficiarilor schemei de sprijin în vederea acoperirii diferenței între costurile de producție și veniturile obținute din vânzarea energiei electrice și termice;
          perioada de aplicabilitate a schemei de sprijin se prelungește până în anul 2033, pentru producătorii care îndeplinesc condiţiile de accesare a prelungirii schemei de sprijin;
          producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare vor putea beneficia de schema de sprijin pe o perioadă de maximum 21 ani, această prelungire fiind necesară pentru a le permite producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare să beneficieze de sprijin în condițiile în care costurile de producție a energiei electrice din instalațiile de cogenerare de înaltă eficiență sunt mai mari decât prețul de piață al energiei electrice;
 bonusul pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență de care beneficiază fiecare producător care accesează schema de sprijin este calculat pe baza diferenței între costurile și veniturile unei centrale de cogenerare echivalente, care produce energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență cu același tip de combustibil precum cel folosit de centrala producătorului care beneficiază de bonus;