21 septembrie 2023

România participă la lucrările Congresului Mondial al Petrolului de la Calgary

România participă la lucrările celei de-a 24-a ediții a Congresului Mondial al Petrolului care se desfășoară la Calgary, Canada, în perioada 17-21 septembrie 2023. Delegația României este condusă de domnul Pavel-Casian Nițulescu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Energiei și include reprezentanți ai unor importante companii românești din sectorul petrolier, precum CONPET SA și OIL TERMINAL SA.

Organizată într-un context energetic mondial încă extrem de complicat, această ediție a  Congresului Mondial al Petrolului propune un subiect de discuții de interes major –  „Energy Transition-The Path to Net Zero „.

Provocările și realitățile tranziției energetice, securitatea energetică și reziliența în aprovizionarea cu energie, gestionarea responsabilă a tranziției energetice, tehnologii inovative pentru energie curată, stocarea carbonului, rolul gazului natural lichefiat, soluții de reducere a emisiilor de carbon în industria de petrol și gaze naturale, rolul hidrogenului în tranziția energetică, sunt doar câteva dintre temele abordate la această nouă ediție a Congresului Mondial al Petrolului.

O tranziție eficientă și echitabilă poate fi realizată prin valorificarea potențialului energetic al fiecărei țări și în special a particularităților energetice ale acesteia. Gazele naturale și energia nucleară s-au dovedit deja a fi elemente complementare resurselor regenerabile, oferind suport și flexibilitate, în sprijinirea procesului de tranziție către o economie cu emisii reduse de carbon.

Criza energetică a arătat că țările au nevoie, în primul rând, de securitate în aprovizionarea cu energie și de prețuri accesibile, deoarece acești doi piloni stau la baza durabilității în sectorul energetic, în paralel cu măsurile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. În contextul geopolitic actual, securitatea energetică nu mai poate fi abordată doar ca o problemă națională, ci ca o problemă de securitate europeană și globală.

În marja participării la Masa Rotundă Ministerială organizată în cadrul Congresului, Pavel-Casian Nițulescu, Secretar de Stat în Ministerul Energiei a subliniat:

Pentru a ne atinge obiectivele de decarbonizare și pentru a menține stabilitatea sistemului energetic național, este necesar să folosim toate sursele disponibile cu emisii scăzute de carbon cum ar fi gazele naturale, cu trecerea treptată la gaze regenerabile, cât și energia nucleară. Cu siguranță, dorința pentru o economie verde și tranziție energetică aparține și industriei de petrol și gaze naturale. În opinia noastră, gazele naturale reprezintă o alternativă viabilă, accesibilă și matură din punct de vedere tehnologic, care poate contribui la reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră și la un proces de tranziție echilibrat. Prin implementarea capacităților energetice pe bază de gaze naturale, România nu își crește dependența de importul de gaze naturale, beneficiind de propriile resurse. Putem spune că sursele regenerabile de energie, energia nucleară și gazele naturale formează coloana vertebrală a tranziției energetice în România.”

România participă și în cadrul Expoziției internaționale care se organizează la fiecare ediție a Congresului Mondial al Petrolului, cu un stand care s-a bucurat de atenția numeroșilor participanți la acest eveniment.