20 iulie 2023

Reuniunea domnului Sebastian – Ioan BURDUJA, ministrul energiei, cu doamna Gallina Vincelette, Director pentru Statele Membre ale Uniunii Europene, Banca Mondială

În data de 17 iulie 2023, domnul Sebastian – Ioan Burduja, ministrul energiei, a avut o întrevedere cu doamna Gallina Vincelette, Director pentru Statele Membre ale Uniunii Europene din cadrul Băncii Mondiale.

Doamna Vincelette a subliniat disponibilitatea Băncii Mondiale de a continua colaborarea în domeniul energiei, în special în ce privește reformele și investițiile incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR).  A subliniat importanța Planului REPowerEU pentru diversificarea surselor de energie și a anunțat aprobarea unui împrumut pentru România în valoare de aproximativ 650 milioane dolari pentru tranziția energetică, decarbonare și îmbunătățirea rezilienței la schimbările climatice.

Directorul pentru Statele Membre ale Uniunii Europene din cadrul Băncii Mondiale și-a exprimat interesul pentru prioritizarea acțiunilor pe care Ministerul Energiei le are în vedere în perioada următoare în ce privește reformele și investițiile, în scopul asigurării unei creșteri sustenabile și durabile.

Ministrul energiei, domnul Sebastian – Ioan Burduja, a evidențiat importanța adoptării legislației în domeniul eolian offshore în luna septembrie 2023 (după finalizarea procesului de consultare publică și parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului). Alte priorități includ adoptarea Strategiei naționale a hidrogenului și implementarea unor măsuri pentru creșterea eficienței energetice.

În ce privește hidrogenul, Banca Mondială nu oferă asistență directă, dar în prezent analizează posibilitatea de a extinde aria de acțiune pentru acordarea de finanțare în acest domeniu. Pentru măsuri de creștere a eficienței energetice, este disponibil un fond pentru renovarea clădirilor.

Ministrul energiei a subliniat necesitatea de a elabora un document programatic sintetic, în care să fie evidențiate domeniile cheie asupra cărora să se concentreze eforturile și să se direcționeze cu precădere fondurile disponibile.

Banca Mondială va finaliza Raportul de țară pentru România, care pune accent pe îndeplinirea obiectivelor stabilite în Pactul Verde European (Green Deal) și pe implementarea de măsuri care au impact asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și au în vedere adaptarea la schimbările climatice. Ministrul energiei a considerat că raportul reprezintă un instrument util în demersurile de actualizare a Planului Național Integrat în Domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC).

Ministrul energiei a concluzionat că sprijinul oferit de către Banca Mondială este esențial, în special în domenii în care este necesară îmbunătățirea rapidă a capacității administrative (evaluarea proiectelor depuse în marja PNRR sau Fondului pentru Modernizare, care implică personal strict specializat, cu expertiză tehnică).

Directorul Băncii Mondiale a reiterat sprijinul pentru accelerarea reformelor și măsurilor în sectorul energetic și a propus părții române identificarea domeniilor prioritare pentru care este solicitată asistența, pentru a prezenta oportunitățile de finanțare disponibile.