9 mai 2022

Raportări

Au fost publicate rapoartele privind stadiul investitiilor aferente anului 2021:
REPORT ON INVESTMENTS MADE IN UPGRADING ENERGY INFRASTRUCTURE AND CLEAN TECHNOLOGIES FOR 2021 PURSUANT TO ARTICLE 10c (1) OF THE DIRECTIVE 2003/97/EC
RAPORT ASUPRA INVESTITIILOR REALIZATE PENTRU IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII ENERGETICE SI TEHNOLOGII CURATE PENTRU ANUL 2021 URMARE A ARTICOLULUI 10c (1) AL DIRECTIVEI 2003/87/EC
Au fost publicate rapoartele privind stadiul investitiilor aferente anului 2020:
REPORT ON INVESTMENTS MADE IN UPGRADING ENERGY INFRASTRUCTURE AND CLEAN TECHNOLOGIES FOR 2020 PURSUANT TO ARTICLE 10C (1) OF THE DIRECTIVE 2003/87/EC, REVISED
RAPORT ASUPRA INVESTIȚIILOR REALIZATE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII ENERGETICE ȘI TEHNOLOGII CURATE PENTRU ANUL 2020 URMARE A ARTICOLULUI 10C (1) AL DIRECTIVEI 2003/87/EC, REVIZUITĂ
Au fost publicate rapoartele aferente anului 2019:
ROMANIA’S PAYMENT REPORT FOR THE ALLOCATION YEAR 2019 UNDER ARTICLE 10C OF THE REVISED EU- ETS DIRECTIVE
RAPORTUL DE PLĂȚI AL ROMÂNIEI PENTRU ALOCĂRILE TRANZITORII CU TITLU GRATUIT, ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 10C AL DIRECTIVEI EU-ETS, PENTRU ANUL 2019
REPORT ON INVESTMENTS MADE IN UPGRADING ENERGY INFRASTRUCTURE AND CLEAN TECHNOLOGIES FOR 2019 PURSUANT TO ARTICLE 10C (1) OF THE DIRECTIVE 2003/87/EC
RAPORT ASUPRA INVESTIȚIILOR REALIZATE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII ENERGETICE ȘI TEHNOLOGII CURATE PENTRU 2019 URMARE ARTICOLULUI 10C (1) AL DIRECTIVEI 2003/87/EC
În luna aprilie 2019 au fost publicate rapoartele:
 
ROMANIA’S PAYMENT REPORT FOR THE ALLOCATION YEAR 2018 UNDER ARTICLE 10C OF THE REVISED EU- ETS DIRECTIVE
 
RAPORTUL DE PLĂȚI AL ROMÂNIEI PENTRU ALOCĂRILE TRANZITORII CU TITLU GRATUIT, ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 10C AL DIRECTIVEI EU-ETS, PENTRU ANUL 2018
 
REPORT ON INVESTMENTS MADE IN UPGRADING ENERGY INFRASTRUCTURE AND CLEAN TECHNOLOGIES FOR 2018 PURSUANT TO ARTICLE 10C (1) OF THE DIRECTIVE 2003/87/EC
 
RAPORT ASUPRA INVESTIȚIILOR REALIZATE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII ENERGETICE ȘI TEHNOLOGII CURATE PENTRU 2018 URMARE ARTICOLULUI 10C (1) AL DIRECTIVEI 2003/87/EC
În luna mai 2018 au fost publicate rapoartele:
ROMANIA’S PAYMENT REPORT FOR THE ALLOCATION YEAR 2017 UNDER ARTICLE 10C OF THE REVISED EU- ETS DIRECTIVE
RAPORTUL DE PLĂȚI AL ROMÂNIEI PENTRU ALOCĂRILE TRANZITORII CU TITLU GRATUIT, ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 10C AL DIRECTIVEI EU-ETS, PENTRU ANUL 2017
REPORT ON INVESTMENTS MADE IN UPGRADING ENERGY INFRASTRUCTURE AND CLEAN TECHNOLOGIES FOR 2017 PURSUANT TO ARTICLE 10C (1) OF THE DIRECTIVE 2003/87/EC
RAPORT ASUPRA INVESTIȚIILOR REALIZATE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII ENERGETICE ȘI TEHNOLOGII CURATE PENTRU 2017 URMARE ARTICOLULUI 10C (1) AL DIRECTIVEI 2003/87/EC
În luna aprilie 2017 au fost publicate rapoartele:
Raportul de plăti al României pentru alocările tranzitorii cu titlu gratuit, în conformitate cu art. 10c al Directivei EU ETS pentru anul 2016
Romania’s Payment Report
Raport asupra investițiilor realizate pentru îmbunătățirea infrastructuii energetice și tehnologii curate pentru anul 2016
Report on investments made in upgrading energy infrastructure and clean technologies
În ianuarie 2016, au fost publicate rapoartele:
REPORT ON INVESTMENTS MADE IN UPGRADING ENERGY INFRASTRUCTURE AND CLEAN TECHNOLOGIES FOR 2015 pursuant to Article 10c (1) of the Directive 2003/87/EC
ROMANIAʹS PAYMENT REPORT for the year 2015 allocation of emission allowances, under Article 10c of the EU ETS Directive
În ianuarie 2015, au fost publicate rapoartele:
Raportul de plăți pentru anul 2014, care justifică cantitățile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră ce vor fi emise și ,,National Allocation Table” (NAT) al României, pentru perioada 2013 – 2020 – transmis către Comisia Europeana. În urma aprobării acestuia, au fost emise în conturile operatorilor certificatele GES alocate și plătite – Romania’s Payment Report for the allocation year 2014 under Article 10c of the revised EU ETS Directive 15.10.2014.
Raportul privind realizarea Planului național de investiții pentru anul 2014 – transmis catre Comisia Europeană – REPORT ON INVESTMENTS MADE IN UPGRADING ENERGY INFRASTRUCTURE AND CLEAN TECHNOLOGIES FOR 2014 pursuant to article 1Oc (1) of the Directive 2003/87/EC.