Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2018 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi destabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Anunt / 19.01.2023

Persoanele interesate pot trimite până la data de 29.09.2023,  în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Strada Academiei nr. 39-41, sector 1, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: juridic@energie.gov.ro

Documente ata?ate

Document adaugat in urma unui update sau informari ulterioare
Document initial
Icon document
Adaugat la
19.01.2023
Poriect de OUG
Vezi documentul
Icon document
Adaugat la
19.01.2023
Nota de fundamentare
Vezi documentul