30 decembrie 2015

Programul de iarnă în domeniul energetic, aprobat prin Hotărâre de Guvern

București, 30 decembrie 2015

COMUNICAT DE PRESĂ

Programul de iarnă în domeniul energetic a fost aprobat astăzi, printr-o Hotărâre de Guvern. Documentul aprobă măsurile pentru realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce privește combustibilii pentru perioada sezonului rece și volumul de apă din lacurile de acumulare, precum și alte măsuri privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului Electroenergetic Naţional, în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2016.

Astfel, nivelul stocurilor de combustibili a fost stabilit pentru a asigura funcționarea în siguranță a Sistemului Electroenergetic Național, dar și alimentarea continuă cu energie electrică și energie termică a consumatorilor din România.
Cantitățile de combustibili preconizate a se consuma în aceasta perioadă sunt de 6.005 mii tone lignit, 1.238,8 milioane metri cubi gaze, 9,5 mii tone păcură. Astfel, sunt necesare achiziții de combustibili de 5.345 mii tone lignit, 1.194 milioane metri cubi gaze și 4,6 mii tone păcură.
Combustibilul necesar pentru producția de energie electrică și termică la nivel național în perioada 1 ianuarie 2015 – 31 martie 2016 va costa 2,5 miliarde de lei.
Biroul Relații Publice, Comunicare, Protocol
credit foto: Aurel Vîrlan