Procedura de selecție a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleara