17 august 2016

Procedură de aplicare

Planul de Investiții pentru România #InvestRomania
Procedură de aplicare

 • Nu există un set standardizat de documente
 • Un studiu compact de fezabilitate este recomandat
 • Documentele trebuie să permită evaluarea economică, financiară și a impactului asupra mediului
 • Sunt necesare informații generale despre aplicant (instituție, companie), statutul legal al acestuia, partenerii săi principali, acționarii și structura organizațională a entității aplicante
 • În cazul în care aplicația se face printr-un promotor, informații despre acesta sunt necesare
 • Sunt necesare documente legale care să explice
  • Statutul și activitățile aplicantului
  • Politica contabilă
  • Managementul companiei
  • Declarații financiare tip audit (cashflow, balanțe, profit sau pierderi) pe ultimii 3 ani
  • Obligațiuni pe termen scurt / mediu / lung
  • Distribuția dividendelor
  • Prognoze

Informații despre proiect necesare
Date tehnice și referitoare la impactul asupra mediului

 • Scop general, justificare, localizarea proiectului (capacitate nominală și prognozată)
 • Statutul legal al proiectului propus, relația cu celelalte activități ale aplicantului, licențe și concesiuni obținute
 • Descriere tehnică: tehnologie, dezvoltare sit, clădiri, producție și stocare, servicii generale, sistem de transport și echipament
 • Evaluarea impactului asupra mediului (dacă e aplicabilă și relevantă), incluzând referințe la legi relevante, măsuri proactive de protecție a mediului, studii specifice
 • Studii inginerești și plan de implementare: consultanți (dacă există), proceduri de tendering și acordare a contractelor, supervizare, program de lucru și timeline-ul implementării
 • Estimare detaliată a costurilor, itemizarea șantierului, asigurare pentru contingent fizic și de preț, dobândă pentru perioada construcției, cheltuieli inițiale și de start-up, analiză breakdown în moneda locală și EUR
 • Operațiuni: materiale și produse, flowcharts, consum și output, staff managerial, angajați, organizare management, asistență tehnică

Date financiare

 • Analiză tip breakdown pentru costurile de operare și mentenanță, depreciere, marje de siguranță
 • Plan de finanțare și programul cheltuielilor
 • Proiecții cashflow, profit și pierderi, balanțe până la punerea totală în funcțiune a proiectului
 • Estimări ale capitalului pentru funcționarea proiectului pe întreaga perioadă estimată de folosire
 • Estimări ale ratei interne de returnare
 • Garanții oferite și securitate financiare

Mai sunt necesare

 • O descriere a viziunii structurii comerciale a proiectului și alocarea riscurilor (de exemplu o descriere a scopului proiectului, venituri prevăzute, contracte de furnizare – incluzând construcția, operarea și mentenanța) și părțile implicate în aceste contracte (incluzând experiența lor în domeniul proiectului și situația creditului). Analiză a veniturilor și riscurilor financiare.
 • O descriere a structurii de finanțare a proiectului și a surselor de finanțare. Rolul BEI în aceasta.
 • Un model financiar, incluzând prognoze cashflow pentru viața proiectului cu suficiente detalii să permită analiza asumărilor care stau la baza proiectului.
 • În cazul unui parteneriat public-privat, informații despre autoritatea concesionatoare și programul de achiziționări, un sumar al termenilor cheie de concesionare și o copie după contractul de concesionare
 • Consultanța tehnică, legală și de asigurare primită pentru proiect