16 noiembrie 2016

Principiile care au stat la baza elaborării Strategiei Energetice a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050