Raportul Sesiunii de lucru Securitate și Diplomație Energetică (14 aprilie 2016)

Raportul Sesiunii de lucru Securitate și Diplomație Energetică (14 aprilie 2016), din etapa de analiză calitativă a procesului de elaborare a Strategiei Energetice a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050


Descarcă documentul

Subliniem deschiderea în continuare la contribuții constructive din partea opiniei publice, cu privire la temele abordate în acest raport.
Folosiți formularul de mai sus pentru a ne trimite orice sugestii, recomandări și comentarii cu referire la aceste teme, până la data limită de 31 mai 2016. Acestea vor fi luate în considerare în elaborarea documentului integrat de analiză calitativă a sectorului energetic românesc. Vă rugăm să ne transmiteți punctele de vedere cu privire la conținutul raportului cu indicarea rândurilor unde se regăsește conținutul adus în discuție.
Acest raport a fost întocmit pe baza contribuțiilor participanților la sesiunea de lucru „Securitate și diplomație energetică”, care s-a desfășurat la Academia de Studii Economice în data de 14 aprilie 2016. Autorii raportului sunt coordonatorii grupului de lucru Securitate și diplomație energetică (Radu Dudău, coordonator al elaborării noii Strategii Energetice, consilier al Ministrului Energiei; Roxana Apreutesei, expert afaceri europene, Ministerul Energiei; Andrei Țărnea, membru al Consiliului Consultativ pentru  elaborarea noii Strategii Energetice) și membri ai echipei de coordonare a elaborării noii Strategii Energetice a României, din cadrul Ministerului Energiei (Dragoș Tâlvescu și Alexandra Danu). Raportul nu reprezintă, în acest stadiu, angajamentul strategic al Ministerului Energiei.
La sesiunea de lucru au participat 40 de experți din Guvernul României (Ministerul Energiei, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, Ministerul Fondurilor Europene), mediul academic, asociații profesionale, asociații ale investitorilor și asociații ale consumatorilor, autorități de reglementare și organizații neguvernamentale. Invitarea experților a fost făcută pe baza reputației profesionale şi a avut în vedere reprezentarea diferitelor categorii de părți interesate.