Raportul Sesiunii de lucru Petrol și Gaze Naturale (11 martie 2016)

Raportul Sesiunii de lucru Petrol și Gaze Naturale (11 martie 2016), din etapa de analiză calitativă a procesului de elaborare a Strategiei Energetice a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050


Descarcă documentul

Folosiți formularul de mai sus pentru a ne trimite orice sugestii, recomandări și comentarii cu referire la aceste teme, până la data limită de 17 iunie 2016. Acestea vor fi luate în considerare în elaborarea documentului integrat de analiză calitativă a sectorului energetic românesc. Vă rugăm să ne transmiteți punctele de vedere cu privire la conținutul raportului cu indicarea rândurilor unde se regăsește conținutul adus în discuție.
Subliniem deschiderea în continuare la contribuții constructive din partea opiniei publice, cu privire la temele abordate în acest raport.
Acest raport a fost întocmit pe baza contribuțiilor participanților la sesiunea de lucru „Țiței, produse petroliere și gaz natural”, organizată la Universitatea Politehnica din București (UPB) în data de 11 martie 2016. Raportul nu reprezintă, în acest stadiu, angajamentul strategic al Ministerului Energiei.
Raportul structurează informațiile obținute în urma procesului consultativ din cadrul etapei calitative de analiză a sectorului energetic românesc. Această a doua sesiune de lucru din cadrul etapei de analiză calitativă a realizat o diagnoză a sectorului țiței și gaz natural, indicând direcţiile, tendințele, și respectiv sugestiile din partea participanților cu privire la dezvoltarea domeniului.
La sesiunea de lucru au participat aproximativ 40 de specialiști ai sectorului petrol și gaz natural, reprezentând Guvernul României, mediul academic, asociații (profesionale, ale investitorilor și ale consumatorilor), autorități de reglementare și organizații neguvernamentale. Invitarea experților participanți s-a bazat pe reputația lor profesională, ținând cont de reprezentarea diferitelor categorii de părți interesate.
Părțile interesate care doresc să transmită în continuare puncte de vedere cu privire la Strategia Energetică a României, cu accent pe soluții, sunt invitate să utilizeze formularul de mai sus sau adresa de email sen@energie.gov.ro.
Documentul final al Strategiei Energetice a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050, va fi publicat în jurul datei de 15 septembrie 2016, prin armonizarea aspectelor analizei calitative cu datele obținute prin modelare.