Raportul Sesiunii de lucru Guvernanță Energetică (4 aprilie 2016)

Raportul Sesiunii de lucru Gruvernanță Energetică (4 aprilie 2016), din etapa de analiză calitativă a procesului de elaborare a Strategiei Energetice a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050


Descarcă documentul

Subliniem deschiderea în continuare la contribuții constructive din partea opiniei publice, cu privire la temele abordate în acest raport.
Folosiți formularul de mai sus pentru a ne trimite orice sugestii, recomandări și comentarii cu referire la aceste teme, până la data limită de 31 mai 2016. Acestea vor fi luate în considerare în elaborarea documentului integrat de analiză calitativă a sectorului energetic românesc. Vă rugăm să ne transmiteți punctele de vedere cu privire la conținutul raportului cu indicarea rândurilor unde se regăsește conținutul adus în discuție.
Acest raport a fost întocmit pe baza contribuțiilor participanților la sesiunea de lucru „Guvernanța sectorului energetic”, care a avut loc la Academia de Studii Economice din București (ASE) în data de 4 aprilie 2016. Autorii raportului sunt coordonatorii grupului de lucru Guvernanța sectorului energetic (Cristian Bușu, Secretar de Stat în Ministerul Energiei; Corina Murafa, consilier personal Secretar de Stat, Ministerul Energiei; Cătălina Nedelcu, director de cabinet Secretar de Stat, Ministerul Energiei) și echipa de coordonare a elaborării noii Strategiei Energetice a României, din cadrul Ministerului Energiei (Radu Dudău, Dragoș Tâlvescu și Alexandra Danu). Raportul nu reprezintă, în acest stadiu, angajamentul strategic al Ministerului Energiei.
La sesiunea de lucru au participat 45 de experți din Guvernul României, mediul academic, asociații profesionale, ale investitorilor și ale consumatorilor, autorități de reglementare și organizații neguvernamentale. Invitarea experților participanți a fost făcută pe baza reputației lor profesionale, ținând cont și de reprezentarea diferitelor categorii de părți interesate.
În cadrul sesiunii de lucru, au fost abordate în detaliu aspecte fundamentale ale guvernanței corporative în sectorul energetic, precum separarea rolului de reglementator de cel de deținător de active, cu precizări privind îndeplinirea de către stat a rolurilor diferite de acționar, respectiv de administrator. Au fost abordate, de asemenea, aspectele de guvernanță corporativă asociate funcției de control în raport cu activitatea de management în companiile din sectorul energetic.