Raportul Sesiunii de lucru Energie electrică (9-10 martie 2016)

Raportul sesiunii de lucru Energie electrică (9-10 martie 2016), din etapa de analiză calitativă a procesului de elaborare a Strategiei Energetice a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050


Descarcă documentul

Subliniem deschiderea în continuare la contribuții constructive din partea opiniei publice, cu privire la temele abordate în acest raport.
Folosiți formularul de mai sus pentru a ne trimite orice sugestii, recomandări și comentarii cu referire la aceste teme, până la data limită de 31 mai 2016. Acestea vor fi luate în considerare în elaborarea documentului integrat de analiză calitativă a sectorului energetic românesc. Vă rugăm să ne transmiteți punctele de vedere cu privire la conținutul raportului cu indicarea rândurilor unde se regăsește conținutul adus în discuție.
Acest raport a fost întocmit pe baza contribuțiilor participanților la sesiunea de lucru „Energie electrică”, organizată la Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) în zilele de 9 și 10 martie 2016. Autorii raportului sunt coordonatorii grupului de lucru Energie electrică (Corina Popescu, Secretar de Stat, Ministerul Energiei; Diana Moldovan, șef cabinet Secretar de Stat, Ministerul Energiei; Ion Triștiu, consilier personal Secretar de Stat, Ministerul Energiei; Elena Popescu, director general, Direcția Politici Energetice, Ministerul Energiei) și echipa de coordonare a elaborării noii Strategii Energetice a României, din cadrul Ministerului Energiei (Radu Dudău, Dragoș Tâlvescu și Alexandra Danu). Raportul nu reprezintă, în acest stadiu, angajamentul strategic al Ministerului Energiei.
Raportul structurează informațiile obținute în urma procesului consultativ din cadrul etapei de analiză calitativă a sectorului energetic românesc. A fost prima sesiune de lucru dintre cele cinci ale acestei etape şi cea mai complexă prin tematică şi conţinut. Tematica a inclus aspecte legate de producerea, transportul, distribuţia, comercializarea şi consumul energiei electrice. Raportul prezintă tendinţele de dezvoltare în domeniul energiei electrice şi restricţiile de ordin politic și economic, care trebuie considerate în procesul de elaborare a Strategiei.
La sesiunea de lucru au participat aproximativ 80 de experți din Guvernul României, industria energetică, autoritatea de reglementare, mediul academic, companii de consultanţă, asociații profesionale ale investitorilor și ale consumatorilor, precum și din organizații neguvernamentale. Invitarea experților a fost făcută pe baza reputației profesionale şi a avut în vedere reprezentarea diferitelor categorii de părți interesate.