Radu Dudău

Consilier personal al Ministrului Energiei, însărcinat cu coordonarea elaborării Strategiei Energetice a României – 2016-2030, cu perspectiva anului 2050

Scurt Curriculum Vitae

Radu Dudău a absolvit facultățile de Fizică (1993) și de Filosofie (1996) ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. A obținut titlul de doctor în filosofie (DPhil) al Universității din Konstanz (Germania) în 2002 și pe cel de doctor în științe politice (PhD), specializarea relații internaționale, al SNSPA, în 2013.
Din 2007, este conferențiar universitar la Facultatea de Filosofie a Universității București. În 2014, a co-fondat și a devenit director al Energy Policy Group, think-tank specializat în politici energetice și strategie energetică. Între 2006 și 2010 a fost cercetător și director adjunct la Institutul Diplomatic Român al Ministerului Afacerilor Externe. Între 2003 și 2006 a fost lector universitar la Universitatea din Iași.
În 2014, Radu Dudău a fost membru al consiliului consultativ de elaborare a Strategiei Energetice. Aria sa de cercetare cuprinde politica internațională a energiei, geopolitica resurselor naturale și analiza strategică în domeniul energiei.
A fost bursier Fulbright la Harvard Kennedy School of Government (februarie – mai 2011), cu un proiect de geopolitică a energiei în Bazinul Mării Negre. A fost, de asemenea, bursier la universitățile Oxford (1999-2000) și Pittsburgh (2004) și a efectuat un stagiu de cercetare la Institutul Danez de Relații Internaționale (DIIS) din Copenhaga, ca fellow al New Europe College, în 2006. Are o cunoaștere avansată a limbilor engleză, germană și franceză.

Descriere a activității profesionale

Din noiembrie 2015, Radu Dudău este consilier personal al Ministrului Energiei, însărcinat cu coordonarea elaborării Strategiei Energetice a României – 2016-2030, cu perspectiva anului 2050.
În aceasta calitate, Radu gestionează procesul complex din punct de vedere organizațional și metodologic de creare a unei noi strategii energetice naționale. Activitatea cuprinde următoarele aspecte:

  • Definirea și organizarea etapelor elaborării Strategiei
  • Coordonarea experților relevanți din Ministerul Energiei și din ministerele de linie
  • Supervizarea elaborării documentelor intermediare și a documentației pentru achiziționarea serviciilor necesare de consultanță
  • Organizarea și coordonarea sesiunilor de informare și consultare publică cu privire la desfășurarea procesului de elaborare a Strategiei
  • Coordonarea activității grupurilor de lucru și a sesiunilor de lucru ale acestora, în intervalul 15 februarie – 15 aprilie 2016
  • Integrarea rezultatelor analizelor sectoriale în documentul sintetic final al Strategiei Energetice a României.

Misiune și responsabilitate în elaborarea Strategiei Energetice Naționale a României

Strategia Energetică este una dintre cele mai așteptate sinteze de politici publice din România și un proiect de maximă prioritate al Ministerului Energiei. Elaborarea unui document învestit cu un asemenea nivel de importanță politică, economică și socială este un act de mare responsabilitate.
Toate categoriile de grupuri interesate – asociații ale producătorilor, procesatorilor și consumatorilor de energie; companii energetice, experți din mediul academic și de cercetare, reprezentanți ai societății civile, ai sindicatelor și ai municipalităților – arată un intens interes față de elaborarea Strategiei.
Într-un mediu internațional marcat de ample variații ale piețelor de energie, de transformări tehnologice cu impact disruptiv, și de multiple linii de fractură geopolitică, Strategia Energetică trebuie să fie o grilă fundamentală de evaluare și ancorare a politicilor energetice. Semnificația ei va rezulta nu doar din calitatea conținutul său, ci și din chiar procesul de alcătuire, de largă implicare a părților interesate.
Strategia Energetică va trebui să fie asumată de Parlamentul României. Ea nu se va reduce însă la finalizarea unui document, ci va deveni o adevărată instituție, inserată în spațiul normativ și decizional al țării, cu un mecanism intrinsec de actualizare și reajustare. Ca atare, Strategia Energetică trebuie să focalizeze responsabilitate politică și resurse de profesionalism, independent de alcătuirea de moment a guvernelor naționale.
Actuala echipă de proiect, cu sprijinul generos al unui număr mare de experți, își asumă sarcina de a demara și de a cataliza construcția acestei instituții.