16 iunie 2016

Precizări ale Ministerului Energiei cu privire la relația comercială dintre ELCEN și RADET

În primul rând am vrea să se înțeleagă bine faptul că relația dintre societatea comercială Electrocentrale București (ELCEN) și Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice (RADET) București este strict o relație de natură comercială între două entități independente decizional. În cadrul acestei relații, rolul ELCEN este acela de a furniza agent termic la parametrii contractuali către RADET. Modul în care RADET livrează mai departe către populație acest agent termic nu intră sub nicio formă în sarcina ELCEN. Pentru o mai bună înțelegere a acestei relații, vă rugăm să priviți relația dintre cele două entități comerciale ca o relație dintre un furnizor și un beneficiar. ELCEN nu are mijloacele legale de a interveni în relația dintre RADET și consumatorii casnici din București.

La data de 15 iunie 2016, RADET înregistrează o datorie de 3,62 miliarde de lei către ELCEN (suma nu include și contravaloarea energiei termice livrate și nefacturate în perioada 1-15 iunie 2016). Conform deciziei Consiliului General al Municipiului București, Primăria Capitalei își bugetează anual o subvenție de 50% din prețul gigacaloriei pentru consumatorii casnici. Aceste sume sunt plătite direct către RADET, ELCEN neavând nicio calitate în acest mecanism.

Din cauza datoriei pe care RADET o are către ELCEN, societatea comercială a ajuns să aibă la rândul său o datorie de 540 de milioane de lei către furnizorii de combustibil, 822 de milioane de lei către bugetul de stat și o datorie de 383 de milioane de lei către alți creditori. Cele 383 de milioane de lei provin din datorii către instituții financiare și au fost realizate pentru a putea funcționa în continuare în condițiile în care RADET nu și-a putut achita datoriile acumulate în ultimii zece ani. În condițiile prezente, ELCEN se poate găsi oricând în situația de a fi executat silit de către propriii furnizori. Există, în prezent, o decizie a instanței, favorabilă ROMGAZ, de poprire a conturilor ELCEN, cu aplicabilitate din data de 2 iulie 2016. Astfel, după această dată, conturile ELCEN vor putea fi blocate.

În condițiile contractuale și legale dintre cele două entități economice, ELCEN are obligația, conform actului constitutiv, de a depune toate diligențele necesare recuperării creanțelor de la RADET și de la orice societate comercială care înregistrează creanțe către societatea comercială. În caz contrar, Consiliul de Administrație al ELCEN s-ar afla într-o situație de natură penală. Solicitarea în instanță a recuperării datoriilor RADET către ELCEN este un demers legal și necesar, iar decizia de poprire a conturilor RADET a fost luată de către instanța de judecată.

Dată fiind relația financiare descrisă mai sus, singura soluție viabilă pentru salvarea situației poate fi găsită de administrația locală a Capitalei împreună cu conducerea RADET. ELCEN nu poate interveni în această relație, dar își arată disponibilitatea de a colabora cu RADET în ceea ce privește identificarea soluțiilor legale care să permită regiei autonome efectuarea reparațiilor urgente și necesare pentru buna funcționare a sistemului de distribuție a energiei termice din București.

„Încă de începutul mandatului la Ministerul Energiei, am avut o legătură și un dialog constant cu reprezentanții administrației locale. În acest fel, am reușit să evităm mai multe situații critice, cum a fost cea din sezonului de iarnă. Cred că dialogul instituțional este singura cale pentru a evita o situație dramatică. Cu această ocazie, aș vrea să adresez o invitație la dialog factorilor de decizie din administrația locală astfel încât să putem preîntâmpina o eventuală agravare a crizei dintre ELCEN și RADET. Sunt convins că toate părțile implicate sunt conștiente de faptul că un eșec în această situație va afecta în mod direct viața locuitorilor Capitalei și cred că acest motiv este suficient pentru a ne aduce pe toți la masa dialogului și a ne concentra toate eforturile pentru rezolvarea problemelor apărute”, a declarat Ministrul Energiei, Victor Grigorescu.