13 septembrie 2023

PRECIZARE

Ministerul Energiei face precizarea că, dintr-o regretabilă eroare, a fost publicat pe site-ul ministerului un text care nu conținea informații de la persoanele care au participat în mod direct la întâlnirea bilaterală între miniștrii energiei din România și Republica Moldova.

Documentul în cauză a fost publicat dintr-o eroare umană și nu conține informații conforme cu conținutul discuției.

Precizăm că, în cadrul întâlnirii din 11 septembrie, Ministrul Energiei Sebastian-Ioan Burduja și Ministrul Energiei din Republica Moldova, Victor Parlicov, au discutat despre măsurile necesare în vederea asigurarării aprovizionării cu energie electrică și gaze pe perioada sezonului rece, indiferent de circumstanțele externe sau meteorologice. Au discutat de asemenea despre progresele realizate în vederea integrării piețelor energetice, atât prin alinierea cadrului legislativ din Republica Moldova la cel european, cât și prin realizarea fizică a interconectărilor transfrontaliere, precum și despre preluarea operării sistemului de transport de gaze din Republica Moldova de către Vestmoldtransgaz, subsidiara Transgaz.

Siguranța energetică a Republicii Moldova este o prioritate esențială pentru România. Avem capacitatea și voința fermă de a sprijini Republica Moldova, astfel încât să furnizeze cetățenilor și companiilor sale energie sigură și accesibilă.

În ceea ce privește publicarea unui text neautorizat și incorect pe site-ul ministerului energiei, conducerea ministerului va lua măsurile disciplinare necesare pentru ca o asemenea situație să nu se mai repete, iar presa să primească informații verificate și autorizate.