POS-CCE-ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT

ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT
’’Sprijin pentru efectuarea vizitelor de monitorizare post – implementare a proiectelor finanțate din Axa Prioritară 4 a POS CCE II’’ – CF nr. 2.1.063/18.01.2018 cod SMIS 118855

În luna decembrie 2021 s-au încheiat activitățile de implementare ale proiectului ’’Sprijin pentru efectuarea vizitelor de monitorizare post – implementare a proiectelor finanțate din  Axa Prioritară 4 a POS CCE II’’”, cod proiect MySMIS 118855, C.F. nr. 2.1.063/ 18.01.2018, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 56 luni, respectiv din 01 aprilie 2017  până în 31 decembrie 2021. 

Obiectivul general al proiectului   a fost asigurarea închiderii eficiente a AP4 din cadrul POS CCE 2007-2013, în vederea reducerii riscului de dezangajare a fondurilor ca urmare a neîndeplinirii obiectivelor/indicatorilor de rezultat asumați de beneficiar prin contractele de finanțare.

Obiectiv specific: Obținerea de sprijin pentru OIE necesar efectuarii vizitelor de monitorizare post – implementare, în vederea colectării informațiilor reale la fața locului , pentru proiectele finanțate din AP 4 a POS CCE 2007-2013, avand ca scop reducerea riscului de rambursare integral a sumelor primite de catre beneficiari in cadrul perioadei de implementare a proiectelor.

Beneficiar : ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU ENERGIE

Proiectul s-a finalizat cu următoarele rezultate :

  1. Realizarea a 282 vizite pentru monitorizarea durabilității investițiilor
  2. Redactarea a 282 de rapoarte de durabilitate aferente Axei Prioritare 4 din cadrul POS CCE.

Valoarea totală a proiectului: 618.852,49 lei cheltuieli totale, din care: 524.137,12 lei cheltuieli totale nerambursabile din FEDR, 94.715,37 lei contribuție proprie

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul acestui proiect a fost de : 503.142,87 lei cheltuieli totale, din care: 426.136,81 lei cheltuieli totale nerambursabile din FEDR, 77.006,01 lei contribuție proprie

Data începerii și finalizării proiectului: 01.05.2017-31.12.2021

Cod proiect: 2.1.063/18.01.2018; cod MySMIS2014: 118855

 

”Proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020”